Diensten

Wij van Intelium vinden het belangrijk om relevante en duurzame resultaten te leveren.
Daarom zijn onze diensten ontworpen om u te ondersteunen om de richting te bepalen en maximale impact te bereiken,
bij de implementatie te ondersteunen en uiteindelijk ervoor te zorgen dat uw organisatie in staat is on op eigen benen te staan.Visie- en Strategieontwikkeling

Een competitief, digitaal product of een dienst vereist een duidelijke strategie die rekening houdt met u visie, mogelijkheden en de concurrenten in de markt. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Op basis van onze beproefde methodologie werken wij samen met u om de visie en strategie te bepalen op basis van kennis van uw organisatie en mogelijkheden, maar ook kennis van de markt, de ontwikkelingen en trends en mogelijkheden resulterend uit nieuwe wetgeving, digitalisering en nieuwe en digitale businessmodellen.

Als organisatie die erop gericht is om resultaat de boeken, ondersteunen wij zowel bij de strategieontwikkeling als ook de implementatie. Geen lange verhalen en presentaties maar een relevante aanpak met focus op resultaat.

 

Ontwerp en Implementatie

Na de definitie van een duidelijke visie en strategie is een efficiënte en effectieve implementatie die rekening houdt met de kennis en kunde in u organisatie en de nodige organisatieontwikkeling van cruciaal belang. Daarmee wordt tijdens de implementatie ervoor gezorgd dat de organisatie uiteindelijk op eigen kracht verder kan.

Intelium ondersteunt de implementatie waar nodig tijdelijk met kennis en kunde vanuit onze organisatie. Indien nodig neemt Intelium ook de leiding over programma’s en draagt samen met uw organisatie de verantwoordelijkheid voor een meetbaar resultaat. Intelium Consulting biedt u toegang tot experts op het gebied van digitale transformatie, industriële IoT, ICT, Big Data, financiën, operatie, verkoop en marketing.

Wij richten ons op resultaat, en doen wat wij beloven. Uw succes is ons succes.

Digital Product Management en Oplossingen

Het opleveren van nieuwe, innovatieve, en competitieve digitale producten en diensten vereist voor veel organisaties een nieuwe, agile aanpak. Daarmee gepaard gaan veranderingen in de organisatie, processen, over het algemeen snellere veranderingen, focus op de klant en de zakelijke doeleinden maar ook executie en resultaat.

Bestaande “legacy” processen en infrastructuren, hoge investeringen en complexe processen zijn vaak uitdagingen bij een transitie naar een agile organisatie en digitale productontwikkeling. Daarmee bepalen de organisatie en de bestaande infrastructuur vaak of projecten succesvol zijn of falen.

Intelium Consulting werkt met u om uw organisatie te transformeren, ondersteunt de ontwikkeling van digitale producten en diensten en stelt u in staat om langdurig succesvol te zijn. Wij beginnen bij de bestaande organisatie en helpen de nodige veranderingen te bewerkstelligen. Wij ondersteunen ook bij vragen omtrent de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en cybersecurity vraagstukken om ervoor te zorgen dat u aan alle wettelijke eisen voldoet. En wij helpen bij de opzet van een efficiënte en effectieve productorganisatie en bij de digitale productontwikkeling zodat u snel resultaat boekt.